Posted by on 9 września 2019

Zasady uwzględniania strat własnych urządzeń naciągowych oraz strat spowodowanych tarciem w zakotwieniach. Rzeczywista montażowa siła naciągowa zmniejszona jest o sumę strat wewnętrznych układu oraz stratę spowodowaną tarciem w zakotwieniu. Jeżeli przez to znaczyć współczynnik sprawności urządzenia, wyrażający stosunek siły zmniejszonej – na skutek zaistnienia strat – do siły wyjściowej, to wartość siły montażowej można wyrazić wzorem ogólnym. Znajomość współczynnika sprawności pozwoliłaby w prosty sposób określić rzeczywistą eksploatacyjną siłę naciągową, wyłącznie za pomocą danych geometrycznych i fizycznych zespołu naciągowego. Na przeszkodzie stoi trudność w jednoznacznym ustaleniu współczynnika sprawności, który jest zmienny nie tylko dla różnych pras, ale zmienny równiej w ramach jednego urządzenia, w zależności od czynników fizyczno-ruchowych układu. Na wartość strat własnych urządzeń naciągowych wywierają wpływ następujące czynniki: – normalne opory przepływu oleju w przewodach zasilających i rozdzielaczu, powiększone wpływem łączników oraz dławieniem przez zawory; – gatunek oleju (gęstość i lepkość) oraz jego temperatura; – tarcie wzajemne uszczelnień i części metalowych prasy (cylindry i tłoki) w trakcie jej suwu poboczego; – zwiększone tarcie wzajemne tłoków i cylindrów spowodowane nie osiowym obciążeniem prasy (różnica w siłach naciągowych poszczególnych drutów) oraz momentem od jej ciężaru własnego (w zależności od położenia prasy w trakcie naciągu). [podobne: równanie eulera, tani opał zgorzelec, komis binczarowa ]

Powiązane tematy z artykułem: komis binczarowa równanie eulera tani opał zgorzelec