Posted by on 9 września 2019

Wymienione czynniki obniżają siłę teoretyczną do pewnej rzeczywistej wartości siły eksploatacyjnej Nwe. Siła montażowa Nwo jest wypadkową działania siły eksploatacyjnej N oraz przeciwnie skierowanych oporów tarcia kabla w zakotwieniu Nvz. Opory te powstają w chwili przesuwu kabla w trakcie jego naciągania. Na skutek rozwidlenia (odgięcia) drutów kabla w bloku zakotwienia – koniecznego dla zamocowania ich w pierścieniu uchwytowym prasy – na styku drutów z blokiem powstają siły tarcia, skierowane przeciwnie do kierunku ruchu. Straty spowodowane tymi oporami zależę od wielu czynników natury z równo geometrycznej, jak i fizycznej. Ażeby ściśle określić zależność pomiędzy siłą eksploatacyjną N i siłę montażową N o rozpatrzyć należy schemat statyczny układu sił w trakcie naciągu w miejscu odgięcia kabla w w zakotwieniu. Na skutek odgięcia drutów kabla, na ich ukośnym odcinku panują siły naciągowe. Sprowadzając podwójne załamanie drut w do jednego zagięcia o kącie w przypadku niewystępowania przesunięcia kabla powstałaby siła dociskowa S, tworząca z poziomym położeniem drutów kąt 900. [przypisy: binczarowa komis, castorama zory, równanie eulera ]

Powiązane tematy z artykułem: binczarowa komis castorama zory równanie eulera