Koagulacja emulsji GR-S odbywa sie duzej kadzi

wrz. 18, 2019 by

Koagulacja emulsji GR-S odbywa się dużej kadzi zaopatrzonej w mieszadło doprowadza się emulsję oraz oczyszczoną solankę i rozcieńczony kwas siarkowy, przy czym następuje natychmiastowa pH mieszaniny wynosi około 5. Ciecz

Mozliwosci produkcyjne butadienu wynosza 72 000 ton rocznie

wrz. 18, 2019 by

Możliwości produkcyjne butadienu wynoszą 72 000 ton rocznie. Alkohol dostarcza się w cysternach drogą kolejową oraz drogą wodną (barkami). Przechodzi on przez szereg konwertorów, przy czym alkohol oraz produkty uboczne

Pompy do zasilania kotlów parowych

wrz. 15, 2019 by

Pompy do zasilania kotłów parowych Są to pompy odśrodkowe, najczęściej wielostopniowe, pracujące przy szybkości obrotowej n = 2950 obr/min. Ze względu na wysoką temperaturę wody dławnice i łożyska mają chłodzenie

Pompy do scieków miejskich

wrz. 14, 2019 by

Pompy do ścieków miejskich i do wody zanieczyszczonej Ścieki miejskie zawierają dużo części stałych. Wprawdzie przed pompami umieszczane są kraty o prześwicie 20-30 mm, jednakże przedostaje się przez nie jeszcze

Pompy budowane sa o osi poziomej i pionowej

wrz. 14, 2019 by

Największe niebezpieczeństwo zapychania się istnieje w pompach o małej wydajności, ponieważ przeloty ich z natury rzeczy są ciasne; powinny być wówczas zastosowane kraty o małym prześwicie. Wielkość ziarna zanieczyszczeń mechanicznych,

Pompy do cieczy unoszacych ciala stale

wrz. 13, 2019 by

Przeplywy cieczy przez wirniki

wrz. 13, 2019 by

Przepływy cieczy przez wirniki 1. Założenia uproszczonej teorii pomp wirowych Rozpatrywanie zjawisk przepływu cieczy przez wirnik pompy rotodynamicznej opiera się na stwierdzonym doświadczalnie fakcie, iż przebieg linii prądu przy przepływie

Podstawowe równanie Eulera

wrz. 13, 2019 by

Podstawowe równanie Eulera a. Założenia jednowymiarowej teorii wirowych maszyn wodnych Weźmy pod uwagę wirnik maszyny rotodynamicznej o średnicy wlotowej i średnicy wylotowej . Linia przedstawia linię środkową kanału ograniczonego ścianami

Zjawisko przeplywu cieczy przez wirnik pompy

wrz. 11, 2019 by

odkazania w praktyce wodociagowej jest obecnie oparte na chlorowaniu wody chlorem plynnym

wrz. 11, 2019 by

Chlor miesza się z wodą za pomocą specjalnych aparatów, tzw. chloratorów lub chlorownic. Chlorowanie może się odbywać w różnych punktach sieci lub urządzeń ujęcia, a także w pompowni: przy przestrzeganiu