Posted by on 6 września 2019

Straty te wyznacza się na podstawie założonego lub określonego drogą badań rozkładu naprężeń wzdłuż trasy kabla. Straty w poszczególnych przekrojach trasy określa się z założenia, że poślizg jest równoważny polu odprężania kabla wyodrębnionemu na wykresie rozkładu odkształceń jednostkowych wzdłuż kabla. W rozumowaniu tym przyjmuje się założenie, że współczynniki tarcia przy odprężaniu są równe współczynnikom tarcia przy naciągu kabla. W zależności od charakteru trasy kabla rozróżnić należy kilka odrębnych przykładów rozkładu strat spowodowanych poślizgiem. Kable swobodne bez strat spowodowanych tarciem. Zarówno przy naciągu jak i przy odprężeniu kabli swobodnych ruch ich nie jest niczym skrępowany. Tak więc straty od poślizgu, rozłożą się w sposób równomierny na całej długości kabla. Trasy charakteryzujące się równomiernym rozkładem strat spowodowanych tarciem. Przy założeniu rozkładu naprężeń według fu nkcji Eulera rozkład strat spowodowanych poślizgiem wyznaczony jest dwoma znanymi wzorami: dla zasięgu straty, dla wartości straty na czole konstrukcji. [patrz też: castorama kędzierzyn koźle, motorwings, zum kwidzyn ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama kędzierzyn koźle motorwings zum kwidzyn