Posted by on 8 września 2019

Siłomierz w tym przypadku należy zamontować na kablu pod zakotwieniem strony biernej, kotwiąc druty kabla przez wbicie stożka uderzeniami młotka. Badanie straty całkowitej siły naciągowej polega na prowadzeniu naciągu kabla z dokonywaniem pomiarów ciśnienia oleju na mano metrze prasy w chwilach osiągnięcia w siłomierzu ciśnienia o wartościach równych pełnym działkom skali manometru. Korzystając z wykresów cechowanie prasy i siłomierza, ustalić można siły panujące na obydwu końcach kabla Nwo i Nk, a stąd bezwzględną wartość straty siły naciągowej lub procentową wartość tych strat. Na podstawie znanej wartości całkowitej straty siły naciągowej obliczyć można współczynniki tarcia f. Straty na załamaniach trasy kabli. Załamania trasy kabli mają miejsce przeważnie w konstrukcjach stalowych oraz w konstrukcjach betonowych złożonych z segmentów, gdy pomiędzy załamaniami kabel przebiega w powietrzu swobodnie, nie stykając się z żadnym i elementami konstrukcji. [patrz też: pekaes błonie, wylewki betonowe cennik, równanie eulera ]

Powiązane tematy z artykułem: pekaes błonie równanie eulera wylewki betonowe cennik