Posted by on 6 września 2019

PROGRAMOWANIE I KONTROLA NACIĄGU KABLI . 5. 1. Dane ogólne Do obowiązków wykonawcy konstrukcji kablobetonowej należy zapewnienie w określonych przekrojach kabli założonych przez projektanta sił wstępnych, niezależnie od obiektywnych warunków i trudności panujących na budowie. Dla zrealizowania tego wymagania, w trakcie naciągu uwzględnione muszą być wszystkie straty dodatnie, a mianowicie: -straty spowodowane poślizgiem kabli w zakotwieniach 6N 2 – straty wywołane sprężystym odkształceniem konstrukcji Nv4 – straty na skutek tarcia kabli na łukach, w linii trasy oraz na załamaniach 11 N l – straty spowodowane tarciem w zakotwieniach 1Nvz – straty związane z oporami własnymi urządzeń naciągowych 11 Nvw: Określenie przewidywanych strat doraźnych i zaprojektowanie właściwej metody naciągu kabli oraz kontroli panujących w nich naprężeń są elementem programu sprężania, który powinien być opracowany przez wykonawcę jeszcze przed rozpoczęciem pra c związanych z naciągiem kabli. Ocena przewidywanych strat doraźnych jest niezbędna do określenia potrzebnej siły montażowej N z jaką prasa powinna działać na kabel, ażeby w określonych przekrojach obH, czerwonych kabla uzyskać żądaną w projekcie sił N. [patrz też: wylewki betonowe cennik, zoohurtowo, motorland rzeszów ]

Powiązane tematy z artykułem: motorland rzeszów wylewki betonowe cennik zoohurtowo