Posted by on 13 września 2019

Podstawowe równanie Eulera a. Założenia jednowymiarowej teorii wirowych maszyn wodnych Weźmy pod uwagę wirnik maszyny rotodynamicznej o średnicy wlotowej i średnicy wylotowej . Linia przedstawia linię środkową kanału ograniczonego ścianami łopatek o zarysach . Koło o średnicy łączy punkty środkowe łopatek na wlocie, a koło o średnicy – punkty środkowe krawędzi wylotowej łopatek wirnika. Przy rozpatrywaniu zjawisk przepływu przez przestrzenie międzyłopatkowe wirnika obracającego się z prędkością kątową odróżniamy ruch cieczy bezwzględny (rozpatrywany w odniesieniu do nieruchomego kadłuba pompy) od ruchu cieczy względnego, rozpatrywanego w odniesieniu do obracającego się wirnika. Dlatego też wprowadzamy pojęcia prędkości bezwzględnych i prędkości względnych oraz bezwzględnych i względnych toków cząstek cieczy. [patrz też: zoohurtowo, castorama kraków pilotów, multitelekom ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama kraków pilotów multitelekom zoohurtowo