Posted by on 18 września 2019

GR-S jest czystym węglowodorem. Dzięki temu posiada on doskonałe własności elektryczne i stosowany jest zarówno do izolowania, jak i do QpJm kabli. W temperaturze 20°C i przy 50 okresach na sekundę stała dielektryczna I GR-S wynosi 2,9, współczynnik zaś stratności dielektrycznej 0,0007. Pod względem własności dielektrycznych GR-S podobny jest do kauczuku, posiada jednak znacznie większą odporność na wilgoć i zachowuje swoje własności dielektryczne w wysokich temperaturach przez znacznie dłuższy okres czasu. Wykazuje również dużą odporność na działanie ozonu. W przeciwieństwie do Perbunanu i innych syntetycznych I materiałów GR-S nie posiada żadnej przewagi nad kauczukiem naturalnym pod względem odporności na działanie olejów oraz rozpuszczalników. Zmienność własności GR-S. GR-S produkowany jest w wielu fabrykach. Chociaż warunki produkcji są ściśle określone, kontrola produkcji nie jest jednak dostatecznie udoskonalona, aby otrzymywane produkty posiadały identyczne własności, Doskonale ilustrują to badania nad zastosowaniem GR-S do celów elektrotechnicznych. [przypisy: juvid travel , wylewki betonowe cennik , labijak auto lama ]

Powiązane tematy z artykułem: juvid travel labijak auto lama wylewki betonowe cennik