Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra7/ftp/nabudowie.info.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/hydra7/ftp/nabudowie.info.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php:85) in /home/hydra7/ftp/nabudowie.info.pl/wp-includes/feed-rss2.php on line 8
rekuperacja https://www.nabudowie.info.pl Thu, 19 Sep 2019 16:35:27 +0000 pl-PL hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.21 Wentylacji nie stosuje się we wszystkich pomieszczeniach mieszkania. https://www.nabudowie.info.pl/wentylacji-nie-stosuje-sie-we-wszystkich-pomieszczeniach-mieszkania/ Thu, 19 Sep 2019 16:35:27 +0000 http://www.nabudowie.info.pl/?p=9 Najważniejsze w montażu wentylatora jest jego zaprojektowanie, a następnie solidne wykonanie, które jest zgodne z projektem. To właśnie w tym etapie często pojawiają się problemy, ze względu na małe doświadczenie instalatorów urządzeń. Rekuperacja wymaga rozprowadzenia kanałów wentylacyjnych w niewidocznych miejscach w całym mieszkaniu. Siatka o największym zagęszczeniu umieszczana jest na poddaszu nieużytkowym, który schodzi później na niższe kondygnacje domu. Najczęściej nie stosuje się jej jedynie w garażu czy kotłowni, ponieważ domownicy nie przebywają w niej na tyle często, aby wymagała ona intensywnego wietrzenia. Ruch powietrza nie powinien być odczuwalny, zauważalny, słyszalny. Jeśli urządzenie będzie zbyt słabe, nie przepuści odpowiedniej ilości powietrza, przez co będzie ono nieświeże, co może przyczynić się do powstawania ubocznych skutków w postaci śladów pleśni, wilgoci lub innych zanieczyszczeń. W przypadku ich zauważenia, niezbędna jest interwencja firmy zajmującej się montażem rekuperatora, czy też jego konstrukcji. Zastosuj wentylację w swoim domu, aby poczuć różnicę.

]]>
Różnice między wentylację mechaniczną i grawitacyjną. https://www.nabudowie.info.pl/roznice-miedzy-wentylacje-mechaniczna-i-grawitacyjna/ Thu, 19 Sep 2019 16:35:00 +0000 http://www.nabudowie.info.pl/?p=6 Na rynku coraz pojawia się coraz więcej ofert związanych z wentylacją stosowaną w mieszkaniach. Są to urządzenia, które nierzadko można zamontować w momencie projektowania wnętrz. Istnieją dwa rodzaje wentylacji – mechaniczna oraz grawitacyjna. Ta pierwsza, ma za zadanie dostarczyć optymalną ilość świeżego powietrza przy jednoczesnym usuwaniu zanieczyszczeń. Niepodważalną zaletą jest to, że istnieje opcja odzysku ciepła, co zmniejsza koszty ogrzewania. Wentylacja grawitacyjna natomiast zapewnia regulację ilości dostarczonego powietrza, co jest niezależne od warunków atmosferycznych. Właściciel może wpływać na jej intensywność. Wpływa to na poprawienie komfortu życia, ale także ulepsza jakość powietrza, które generuje prawidłowo zamontowana wentylacja w naszych mieszkaniach. Rekuperacja oddziałuje także na stan naszego zdrowia, ponieważ dzięki temu, zmniejsza się ilość drobnoustrojów w postaci roztoczy, jesteśmy mniej narażeni na infekcje czy też alergie, co ma znaczenie zwłaszcza w okresie wiosennym.

]]>
Kauczuk GR-S produkuje sie wylacznie metoda ciagla https://www.nabudowie.info.pl/kauczuk-gr-s-produkuje-sie-wylacznie-metoda-ciagla/ Thu, 19 Sep 2019 02:00:00 +0000 http://www.nabudowie.info.pl/?p=17 Kauczuk GR-S produkuje się wyłącznie metodą ciągłą. Butadien, styren, roztwór mydła zawierający nadsiarczan amonowy oraz merkaptan dodecylowy wprowadzane są oddzielnie za pomocą pomp do wspólnego przewodu. Wydajność tych pomp można łatwo regulować i dostosowywać do wyników analiz kontrolnych otrzymanego GR-S. Mieszanina cieczy przechodzi do pierwszego z 24 autoklawów zaopatrzonych w płaszcze parowe, każdy o pojemności 178,5 hektolitrów, ustawionych bateriami pod dachem na otwartym powietrzu. Reakcję prowadzi się w atmosferze gazu obojętnego, przeważnie azotu. Każdy autoklaw zaopatrzony jest w typowe urządzenie do mieszania; emulsja przechodzi kolejno w sposób ciągły przez wszystkie 24 reaktory, co trwa około 14 godzin. Po opuszczeniu ostatniego reaktora emulsja przechodzi przez dziesięć małych pionowo ustawionych reaktorów (bez mieszadeł), z których każdy ma pojemność 18 hektolitrów. Emulsja wchodzi od dna tych reaktorów, a uchodzi górą; do każdego z reaktorów można dodawać hydrochinon stosowany jako inhibitor, co umożliwia łatwą kontrolę stopnia konwersji oraz plastyczności otrzymywanego GR-8. Po opuszczeniu ostatniego reaktora emulsja przechodzi do dużego zamkniętego zbiornika cylindrycznego, gdzie usuwa się nieprzereagowany butadien. Emulsja przechodzi następnie do jednej z dwóch dużych stalowych kolumn zaopatrzonych w perforowane półki, gdzie emulsję ogrzewa się; kolumny te trzymane są pod próżnią 660 mm Hg. Z biegiem czasu GR-S zapycha otwory w półkach, tak że kolumnę trzeba zatrzymać w celu oczyszczenia jej, a równocześnie uruchamia się drugą kolumnę; czas pracy kolumny waha się w granicach od 400 do 4000 godzin. [podobne: tuliszków księgarnia , pekaes błonie , równanie eulera ]

]]>
Kauczuk GR-S jest produkowany na szeroka skale https://www.nabudowie.info.pl/kauczuk-gr-s-jest-produkowany-na-szeroka-skale/ Thu, 19 Sep 2019 02:00:00 +0000 http://www.nabudowie.info.pl/?p=16 Obecnie otrzymuje się szereg modyfikowanych kauczuków GR-S w ilości jednej trzeciej ogólnej produkcji. Te typy kauczuku omówione są w następnym rozdziale. Wyglądem zewnętrznym GR-S przypomina ciemnobrunatny kauczuk smoked sheet, przy czym posiada charakterystyczny zapach styrenu. Kauczuk GR-S jest produkowany na szeroką skalę w sposób następujący. Butadien doprowadzany jest przewodami z odległej o 250 m rafinerii. W celu zapobieżenia samorzutnej polimeryzacji do butadienu dodaje się jako inhibitora trzeciorzędowej butylopirokatechiny w ilości od 50 do 200/części na milion części butadienu. Ciekły butadien przechowuje się w poziomych zbiornikach na otwartym powietrzu. Przed użyciem butadienu inhibitor usuwa się przez zmywanie rozcieńczonym roztworem sody kaustycznej; butadien po dokładnym zmieszaniu z roztworem sody kaustycznej pozostawia się na pewien czas w =: o pojemności kilkuset litrów w celu oddzielenia użytego roztworu od butadienu. Styren doprowadza się z przyległych zakładów. Jako inhibitora dodaje się do niego trzeciorzędowej butylopirokatechiny w ilości od 10 do 15 części na milion części styrenu; przed użyciem inhibitor musi być usunięty. [przypisy: farida skawina , castorama kędzierzyn koźle , motorland rzeszów ]

]]>
GR-S jest czystym weglowodorem. https://www.nabudowie.info.pl/gr-s-jest-czystym-weglowodorem/ Wed, 18 Sep 2019 02:00:00 +0000 http://www.nabudowie.info.pl/?p=22 GR-S jest czystym węglowodorem. Dzięki temu posiada on doskonałe własności elektryczne i stosowany jest zarówno do izolowania, jak i do QpJm kabli. W temperaturze 20°C i przy 50 okresach na sekundę stała dielektryczna I GR-S wynosi 2,9, współczynnik zaś stratności dielektrycznej 0,0007. Pod względem własności dielektrycznych GR-S podobny jest do kauczuku, posiada jednak znacznie większą odporność na wilgoć i zachowuje swoje własności dielektryczne w wysokich temperaturach przez znacznie dłuższy okres czasu. Wykazuje również dużą odporność na działanie ozonu. W przeciwieństwie do Perbunanu i innych syntetycznych I materiałów GR-S nie posiada żadnej przewagi nad kauczukiem naturalnym pod względem odporności na działanie olejów oraz rozpuszczalników. Zmienność własności GR-S. GR-S produkowany jest w wielu fabrykach. Chociaż warunki produkcji są ściśle określone, kontrola produkcji nie jest jednak dostatecznie udoskonalona, aby otrzymywane produkty posiadały identyczne własności, Doskonale ilustrują to badania nad zastosowaniem GR-S do celów elektrotechnicznych. [przypisy: juvid travel , wylewki betonowe cennik , labijak auto lama ]

]]>
Nieprzereagowany butadien i styren odpedza sie i zawraca do procesu https://www.nabudowie.info.pl/nieprzereagowany-butadien-i-styren-odpedza-sie-i-zawraca-do-procesu/ Wed, 18 Sep 2019 02:00:00 +0000 http://www.nabudowie.info.pl/?p=21 Nieprzereagowany butadien i styren odpędza się i zawraca do procesu. W celu otrzymania jednolitego materiału emulsję przepornpowuje się do dużego zbiornika, gdzie miesza się ją z innymi frakcjami. Koagulację prowadzi się przez dodanie soli oraz kwasu. Skoagulowane cząstki kauczuku odfibrowuje się, przemywa, suszy, a następnie prasuje w bloki. Procent konwersji stosowany w przemyśle wynosi 72. Uważa się go za dość wysoki. Własności GR-S. Buna S jest polimerem butadienu o zawartości 250/0 styrenu. Ciężar właściwy Buny S wynosi 0,92. W dotknięciu jest on bardziej sprężysty niż kauczuk naturalny. GR-S składa się z 75 części butadienu oraz z 25 części styrenu. Istnieje opinia, że produkty GR-S posiadają w porównaniu z kauczukiem naturalnym znacznie większą odporność na działanie ciepła oraz na ścieranie. Mieszanki GR-S stosuje się do produkcji opon, artykułów technicznych oraz kabli. Otrzymane produkty posiadają dużą wytrzymałość na rozciąganie, doskonałą odporność na zmęczenie oraz bardzo dobrą wytrzymałość na zginanie i wytrzymują one działanie światła słonecznego i nie ulegają tak szybko starzeniu lak kauczuk naturalny. [patrz też: juvid travel , wylewki betonowe cennik , labijak auto lama ]

]]>
Mozliwosci produkcyjne butadienu wynosza 72 000 ton rocznie https://www.nabudowie.info.pl/mozliwosci-produkcyjne-butadienu-wynosza-72-000-ton-rocznie/ Wed, 18 Sep 2019 02:00:00 +0000 http://www.nabudowie.info.pl/?p=20 Możliwości produkcyjne butadienu wynoszą 72 000 ton rocznie. Alkohol dostarcza się w cysternach drogą kolejową oraz drogą wodną (barkami). Przechodzi on przez szereg konwertorów, przy czym alkohol oraz produkty uboczne oddziela się za pomocą zespołu wież destylacyjnych oraz skruberów i zawraca do reakcji. Otrzymany butadien poddaje się oczyszczaniu na drodze destylacji oraz przez wymywanie aż do osiągnięcia produktu o, czystości 98,5°/0. Etylobenzen produkuje się przepuszczając mieszaninę benzenu oraz etylenu nad katalizatorem; otrzymany etylobenzen oddziela się od nieprzereagowanego benzenu w kolumnach frakcjonujących, po czym przechodzi on do przejściowych zbiorników; ze zbiorników tych przesyła. się go do drugiego zespołu reaktorów, w których otrzymuje się styren. Styren oczyszcza się przez destylację. Zarówno butadien, jak i styren przesyłane są przewodami bezpośrednio do fabryki produkującej kopolimer. Fabryka kopolimeru składa się z trzech identycznych agregatów ,kaidy o możliwości produkcyjnej 30500 ton rocznie. Butadien oraz styren, UŻyt9 w stosunku 3 : 1, miesza się w reaktorach wyłożonych szkłem z siedmioma częściami w cnego roztworu mydła. [hasła pokrewne: castorama kraków pilotów , castorama stargard szczeciński , multitelekom ]

]]>
Koagulacja emulsji GR-S odbywa sie duzej kadzi https://www.nabudowie.info.pl/koagulacja-emulsji-gr-s-odbywa-sie-duzej-kadzi/ Wed, 18 Sep 2019 02:00:00 +0000 http://www.nabudowie.info.pl/?p=19 Koagulacja emulsji GR-S odbywa się dużej kadzi zaopatrzonej w mieszadło doprowadza się emulsję oraz oczyszczoną solankę i rozcieńczony kwas siarkowy, przy czym następuje natychmiastowa pH mieszaniny wynosi około 5. Ciecz wraz z otrzymanym skoagulowanym przechodzi następnie na górną powierzchnię obrotowego filtru Olivera. W wypadku jednak, gdy otrzymany produkt używany materiałów elektrotechnicznych, poddaje się go długotrwałemu Z kolei kauczuk, otrzymany w postaci drobnych kawałków, przepuszczając go na szeregu transporterów taśmowych prasuje się go w bloki. W chwili obecnej polimeryzację prowadzi się aż do osiągnięcia należy jednak zaznaczyć, że prowadzenie polimeryzacji przy niższym wersji daje materiał o lepszej jakości. Typowy zakład kauczuku GR-S składa się z trzech części: z fabryki produkującej butadien z alkoholu, posiadającej cztery jednostki produkcyjne, z fabryki otrzymującej styren z benzenu oraz z właściwej fabryki produkującej GR-S (Bunę S) przez kopolimeryzację butadienu ze styrenem. Możliwości produkcyjne zakładów wynoszą około 915•00 ton GR-S rocznie. Załoga tych zakładów wynosi około 1250 pracowników. Zużywają one 540 m3 wody na minutę, 14400 kWh energii elektrycznej oraz 7700 ton węgla tygodniowo:długość przewodów odprowadzających wodę ruchomą wynosi: około 1900 m. Ogólne koszty budowy wynosiły około 56000000 dolarów. Ich produkcję wynoszącą 91500 ton GR-S rocznie można porównać z produkcją kauczuku naturalnego uzyskanego z plantacji o obszarze 108 000 hektarów liczącej 24000 000 drzew. [hasła pokrewne: castorama kraków pilotów , castorama stargard szczeciński , multitelekom ]

]]>
Styren przechowuje sie w poziomych zbiornikach cisnieniowych https://www.nabudowie.info.pl/styren-przechowuje-sie-w-poziomych-zbiornikach-cisnieniowych/ Wed, 18 Sep 2019 02:00:00 +0000 http://www.nabudowie.info.pl/?p=18 Styren przechowuje się w poziomych zbiornikach ciśnieniowych identycznych ze zbiornikami stosowanymi do przechowywania butadienu. Butadien oraz styren przepompowuje się ze zbiorników do oddziału kopolimeryzacji, przy czym butadien trzymany jest pod ciśnieniem. Woda stosowana do sporządzania emulsji jest zmiękczana. Do koagulacji stosuje się kwas siarkowy, solankę oraz ałun; kwas siarkowy i solanka koagulują 80010 powstałego GR-S; pozostałość koaguluje się za pomocą ałunu. Wapń oraz magnez z roztworu chlorku sodowego usuwa się za pomocą obliczonej ilości wodoro-tlenku wapniowego oraz węglanu sodowego, które wytrącają wapń w postaci węglanu wapniowego, magnez zaś w postaci wodorotlenku magnezowego. Po dodaniu tych substancji solankę pozostawia się w drewnianych kadziach, gdzie następuje osadzenie się wytrąconych związków. Usunięcie magnezu i wapnia ma na celu zmniejszenie zawartości popiołu w kauczuku GR-S. Jako modyfikator stosuje się merkaptan dodecylowy. Początkowo napotykano na duże trudności w otrzymywaniu merkaptanu dodecylowego. Z tego względu zamiast niego stosowano merkaptan trzeciorzędowy, przy użyciu którego czas reakcji potrzebny do osiągnięcia 72°/0 konwersji wynosił 16 godzin, podczas gdy przy użyciu merkaptanu do decyl owego tę samą wydajność osiągano w ciągu około 14 godzin. Modyfikater stosuje się w ilości od 0,45 do 0,47°/0 na wagę użytej mieszaniny monomerów. [przypisy: tuliszków księgarnia , pekaes błonie , równanie eulera ]

]]>
ROLA SZKLA W NIEKTÓRYCH ZJAWISKACH ZLUDZEN I SKRÓTÓW W ARCHITEKTURZE https://www.nabudowie.info.pl/rola-szkla-w-niektorych-zjawiskach-zludzen-i-skrotow-w-architekturze/ Tue, 17 Sep 2019 02:00:00 +0000 http://www.nabudowie.info.pl/?p=36 ROLA SZKŁA W NIEKTÓRYCH ZJAWISKACH ZŁUDZEŃ I SKRÓTÓW W ARCHITEKTURZE Mówiąc o roli szkła w wywoływaniu złudzeń w architekturze, mamy na myśli głównie wpływ światła na te zjawiska. Szkło bowiem bardzo często bywa niewidoczne, widzimy tylko jego obrys (kształt otworu), światło przepływające przez szybę. Bywają jednak okoliczności, a jest ich bardzo dużo, że szkło jest widoczne. Gdy obserwujemy refleks na płytach szklanych, odnosimy wrażenie, że widzimy szkło . i byłoby bezcelowe wyprowadzać nas z tego błędu. Oczywiście bywa często i tak, że szyby widzimy rzeczywiście, a to przy szkle nieprzejrzystym albo nawet niezupełnie przepuszczającym promienie świetlne. [hasła pokrewne: motorwings, castorama zory, równanie eulera ]

]]>