Posted by on 7 września 2019

Dlatego też przy opracowywaniu projektów konstrukcyjnych, wszelkiego rodzaju wartości przeciętne tych współczynników mogą być brane pod uwagę wyłącznie w formie danych orientacyjnych. Natomiast przy opracowywaniu projektów technologicznych sprężania (programowanie sprężania) opierać się można na wartościach współczynników tarcia, otrzymywanych z badań przeprowadzonych na reprezentatywnych typach kabli sprężanej konstrukcji. Jeżeli można z góry założyć przewidywany rozkład sił wzdłuż kabla, to w celu określenia wartości występujących współczynników tarcia, wystarczy zazwyczaj zbadać faktyczne wartości siły naciągowej, jakie istnieją w dwóch przekrojach kabla. Jako jedną z sił przyjmuje się przeważne siłę montażową Nwo występującą pod blokiem zakotwienia, po stronie czynnej od strony naciągu) kabla. Siłę tę określa się bezpośrednio na podstawie pomiaru ciśnienia oleju oraz wyników cechowania urządzeń naciągowych. Drugi pomiar siły naciągowej najwygodniej jest przeprowadzić na drugim końcu kabla (po stronie biernej), przy użyciu tego same o siłomierza hydraulicznego, który został wykorzystany do cechowania urządzeń naciągowych. Za jego pomocą mogą być ustalone wyłącznie straty całkowite, występujące na całej długości kabla. [hasła pokrewne: komis binczarowa, wylewka samopoziomująca wydajność, binczarowa komis ]

Powiązane tematy z artykułem: binczarowa komis komis binczarowa wylewka samopoziomująca wydajność