Posted by on 14 lipca 2019

Wymienione czynniki obniżają siłę teoretyczną do pewnej rzeczywistej wartości siły eksploatacyjnej Nwe. Siła montażowa Nwo jest wypadkową działania siły eksploatacyjnej N oraz przeciwnie skierowanych oporów tarcia kabla w zakotwieniu Nvz. Opory te powstają w chwili przesuwu kabla w trakcie jego naciągania. Na skutek rozwidlenia (odgięcia) drutów kabla w bloku zakotwienia – koniecznego dla zamocowania ich w pierścieniu uchwytowym prasy – na styku drutów z blokiem powstają siły tarcia, skierowane przeciwnie do kierunku ruchu. Straty spowodowane tymi oporami zależę od wielu czynników natury z równo geometrycznej, jak i fizycznej. Ażeby ściśle określić zależność pomiędzy siłą eksploatacyjną N i siłę montażową N o rozpatrzyć należy schemat statyczny układu sił w trakcie naciągu w miejscu odgięcia kabla w w zakotwieniu. Na skutek odgięcia drutów kabla, na ich ukośnym odcinku panują siły naciągowe. Sprowadzając podwójne załamanie drut w do jednego zagięcia o kącie w przypadku niewystępowania przesunięcia kabla powstałaby siła dociskowa S, tworząca z poziomym położeniem drutów kąt 900. [przypisy: binczarowa komis, castorama zory, równanie eulera ]

Powiązane tematy z artykułem: binczarowa komis castorama zory równanie eulera

Posted by on 14 lipca 2019

Wymienione czynniki obniżają siłę teoretyczną do pewnej rzeczywistej wartości siły eksploatacyjnej Nwe. Siła montażowa Nwo jest wypadkową działania siły eksploatacyjnej N oraz przeciwnie skierowanych oporów tarcia kabla w zakotwieniu Nvz. Opory te powstają w chwili przesuwu kabla w trakcie jego naciągania. Na skutek rozwidlenia (odgięcia) drutów kabla w bloku zakotwienia – koniecznego dla zamocowania ich w pierścieniu uchwytowym prasy – na styku drutów z blokiem powstają siły tarcia, skierowane przeciwnie do kierunku ruchu. Straty spowodowane tymi oporami zależę od wielu czynników natury z równo geometrycznej, jak i fizycznej. Ażeby ściśle określić zależność pomiędzy siłą eksploatacyjną N i siłę montażową N o rozpatrzyć należy schemat statyczny układu sił w trakcie naciągu w miejscu odgięcia kabla w w zakotwieniu. Na skutek odgięcia drutów kabla, na ich ukośnym odcinku panują siły naciągowe. Sprowadzając podwójne załamanie drut w do jednego zagięcia o kącie w przypadku niewystępowania przesunięcia kabla powstałaby siła dociskowa S, tworząca z poziomym położeniem drutów kąt 900. [przypisy: binczarowa komis, castorama zory, równanie eulera ]

Powiązane tematy z artykułem: binczarowa komis castorama zory równanie eulera