Posted by on 7 września 2019

W znacznej większości tras krzywoliniowych kabli oprócz strat od tarcia na łukach występują straty spowodowane tarciem w linii kabla. Obydwa rodzaje strat uwzględnia się przez zastosowanie wzoru Eulera rozszerzonego do postaci. Na podstawie znanej wartości straty sumarycznej siły sprężającej nie można bezpośrednio wyznaczyć współczynników tarcia fv. W wyniku badania jednego tylko typu kabli, na podstawie wzoru określić można najwyżej wartość konieczne jest, więc przyjęcie wartości jednego z parametrów tarcia jako średniej z wielu badań statystycznych oraz określenie na tej podstawie parametru drugiego. Jako zasadę przyjęć należy, że zakłada się wartość współczynnika qv z uwagi na mniejsze rozbieżności tego parametru, jakie występuję w praktyce. Jako średnie wartości tego współczynnika można przyjmować. – w przypadku tarcia po betonie e = 0,35, – w przypadku tarcia po osłonach blaszanych gv 5. [patrz też: castorama stargard szczeciński, zum kwidzyn, castorama kraków pilotów ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama kraków pilotów castorama stargard szczeciński zum kwidzyn