Posted by on 6 września 2019

W celu umożliwienia przybliżonego określenia strat spowodowanych poślizgiem przyjąć można dalsze założenie upraszczające. Założenie to polega na umiejscowieniu całej straty przypadającej z tytułu tarcia na łuku w jednym punkcie tego łuku np. w miejscu teoretycznego przecięcia odcinków prostych. Przy takim założeniu obliczyć można, jaki potrzebny byłby poślizg kabla ażeby zasięg straty przekroczył jego pierwsze załamanie lub ażeby w ogóle nie objął tego załamania. W przypadku, kiedy zasięg tej straty nie obejmuje załamania poślizg av musi być mniejszy od wartości obliczonej dla dwóch trójkątów ABB oraz DCC, w drugim przypadku, jeżeli zasięg straty ma przekroczyć załamanie; poślizg av musi być większy od wartości obliczonej dla trapezu ABCD. Jeżeli faktyczny poślizg jest mniejszy od av1 do określenia zasięgu straty należy posłużyć się wzorem. Jeżeli av1 av av2 zasięg ten i dochodzi do pewnego punktu trasy, znajdującego się na łuku. Umiejscowienia tego punktu należy dokonać indywidualnie w sposób szacunkowy. Jeżeli zasięg strat przekracza łuk to wartość tego zasięgu należy określić w podobny sposób, dla nowych konkretnych warunków geometrycznych. [przypisy: gościniec żurawiec, castorama zory, komis binczarowa ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama zory gościniec żurawiec komis binczarowa