Posted by on 12 lipca 2018

Trasy kabli w postaci linii łamanej. Jeżeli straty wywołane tarciem występuję wyłącznie w punktach załamania trasy kabla, zasięg i wartość strat wywołanych poślizgiem określać należy na podstawie schematu ogólnego, przy założeniu jednakowych strat naprężeń na każdym załamaniu. Zasięg wpływu poślizgu (odcinek odprężenia) określać należy drogę prób, wychodząc z równania ogólnego na obszar odprężenia: W celu umożliwienia wyznaczenia ostatecznego wykresu naprężeń w kablu należy obliczyć wartość strat na ostatnim odcinku odprężenia, korzystając z wzoru ogólnego. Trasy kabli złożone z odcinków prosto i krzywoliniowych. Dokładne określenie zasięgu oraz wartości strat spowodowanych poślizgiem dla tego przypadku jest już bardziej skomplikowane szczególnie, jeżeli występują różne krzywizny łuków oraz różne długości odcinków prostoliniowych. Nawet przy przyjęciu liniowego charakteru rozkładu naprężeń wzdłuż kabla ł wykres naprężeń przy naciągu i odprężeniu uzyskuje skomplikowaną formę linii łamanej o różnym kącie nachylenia poszczególnych odcinków. [hasła pokrewne: żeliwo szare, energooszczędne okna pcv, aluminium 6082 ]

Powiązane tematy z artykułem: aluminium 6082 energooszczędne okna pcv żeliwo szare

Posted by on 12 lipca 2018

Trasy kabli w postaci linii łamanej. Jeżeli straty wywołane tarciem występuję wyłącznie w punktach załamania trasy kabla, zasięg i wartość strat wywołanych poślizgiem określać należy na podstawie schematu ogólnego, przy założeniu jednakowych strat naprężeń na każdym załamaniu. Zasięg wpływu poślizgu (odcinek odprężenia) określać należy drogę prób, wychodząc z równania ogólnego na obszar odprężenia: W celu umożliwienia wyznaczenia ostatecznego wykresu naprężeń w kablu należy obliczyć wartość strat na ostatnim odcinku odprężenia, korzystając z wzoru ogólnego. Trasy kabli złożone z odcinków prosto i krzywoliniowych. Dokładne określenie zasięgu oraz wartości strat spowodowanych poślizgiem dla tego przypadku jest już bardziej skomplikowane szczególnie, jeżeli występują różne krzywizny łuków oraz różne długości odcinków prostoliniowych. Nawet przy przyjęciu liniowego charakteru rozkładu naprężeń wzdłuż kabla ł wykres naprężeń przy naciągu i odprężeniu uzyskuje skomplikowaną formę linii łamanej o różnym kącie nachylenia poszczególnych odcinków. [hasła pokrewne: żeliwo szare, energooszczędne okna pcv, aluminium 6082 ]

Powiązane tematy z artykułem: aluminium 6082 energooszczędne okna pcv żeliwo szare