Nieprzereagowany butadien i styren odpedza sie i zawraca do procesu

wrz. 18, 2019 by

Nieprzereagowany butadien i styren odpędza się i zawraca do procesu. W celu otrzymania jednolitego materiału emulsję przepornpowuje się do dużego zbiornika, gdzie miesza się ją z innymi frakcjami. Koagulację prowadzi

GR-S jest czystym weglowodorem.

wrz. 18, 2019 by

GR-S jest czystym węglowodorem. Dzięki temu posiada on doskonałe własności elektryczne i stosowany jest zarówno do izolowania, jak i do QpJm kabli. W temperaturze 20°C i przy 50 okresach na

Rola oslony jest kilkukierunkowa

wrz. 16, 2019 by

Rola osłony jest kilkukierunkowa: jako osłony od słońca, od intruza, a także bywa podyktowana czynnikami klimatycznymi oraz kompozycji. Oszklenie tylko w nielicznych wypadkach działa jednakowo zarówno w dzień, jak i

Wojewódzkie Przedsiebiorstwa Wodociagów i Kanalizacji

wrz. 10, 2019 by

W Polsce stosowane są importowane chloratory Ornsteina, chloratory Timmermanna, zwane także górnośląskimi, oraz chlorator Timmermanna udoskonalony. Prototyp tego typu wykonano w warsztatach Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach, a

Chlorator Ornsteina typu CB1/C

wrz. 10, 2019 by

Straty spowodowane sprezystym odksztalceniem konstrukcji

wrz. 8, 2019 by

Straty spowodowane sprężystym odkształceniem konstrukcji. Sprężyste krócenie konstrukcji wywołane naciągnięciem określonego kabla nie powoduje powstania w nim żadnej straty siły sprężającej. Natomiast strata taka powstaje we wszystkich kablach uprzednio zaciągniętych

Rozklad sil wzdluz kabli wyznacza w sposób dokladny wzór Eulera

wrz. 7, 2019 by

Rozkład sił wzdłuż kabli wyznacza w sposób dokładny wzór Eulera. Wartości współczynników tarcia dla kabli wielożyłowych prowadzonych w kanałach utworzonych wprost w betonie przez wyciąganie prętów, rur lub węży gumowych;

Budownictwo i architektura : BIOMED – Centrum Biomedyczne / AND-RÉ

wrz. 4, 2019 by

Dzięki uprzejmości AND-RÉ Reprezentacja konsolidacji zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem, mądrych kryteriów organizacji programu i silnego języka ikonograficznego, zaproponowana przez AND-RÉ przez Centrum Badawcze Biomedycznych, łączy konwencjonalny i regularny system

Budownictwo i architektura : Ekspozycja „Zapnij swój pas miasta” / Haiko Cornelissen Architecten

wrz. 3, 2019 by

WeMake3D 8 marca, miejska strategia transformacji Zapnij swój pas miasta, zaprojektowana przez Haiko Cornelissen Architecten, będzie wystawiona i opublikowana przez Holenderski Instytut Architektury (NAI) w Rotterdamie, Holandia. Aby pokazać, jak

Architektura i nowoczesne budownictwo – Zaproszenie do składania wniosków: życie w przesunięciu przestrzennym

wrz. 3, 2019 by

Dzięki uprzejmości MOINOPOLIS MOINOPOLIS w ostatnim czasie ogłoszono zaproszenie do składania wniosków dotyczących ich konkursu, Living in the przestrzennego przesunięcia. Celem konkursu jest zbadanie wielowymiarowych możliwości i zagrożeń związanych z