Posted by on 18 września 2019

Styren przechowuje się w poziomych zbiornikach ciśnieniowych identycznych ze zbiornikami stosowanymi do przechowywania butadienu. Butadien oraz styren przepompowuje się ze zbiorników do oddziału kopolimeryzacji, przy czym butadien trzymany jest pod ciśnieniem. Woda stosowana do sporządzania emulsji jest zmiękczana. Do koagulacji stosuje się kwas siarkowy, solankę oraz ałun; kwas siarkowy i solanka koagulują 80010 powstałego GR-S; pozostałość koaguluje się za pomocą ałunu. Wapń oraz magnez z roztworu chlorku sodowego usuwa się za pomocą obliczonej ilości wodoro-tlenku wapniowego oraz węglanu sodowego, które wytrącają wapń w postaci węglanu wapniowego, magnez zaś w postaci wodorotlenku magnezowego. Po dodaniu tych substancji solankę pozostawia się w drewnianych kadziach, gdzie następuje osadzenie się wytrąconych związków. Usunięcie magnezu i wapnia ma na celu zmniejszenie zawartości popiołu w kauczuku GR-S. Jako modyfikator stosuje się merkaptan dodecylowy. Początkowo napotykano na duże trudności w otrzymywaniu merkaptanu dodecylowego. Z tego względu zamiast niego stosowano merkaptan trzeciorzędowy, przy użyciu którego czas reakcji potrzebny do osiągnięcia 72°/0 konwersji wynosił 16 godzin, podczas gdy przy użyciu merkaptanu do decyl owego tę samą wydajność osiągano w ciągu około 14 godzin. Modyfikater stosuje się w ilości od 0,45 do 0,47°/0 na wagę użytej mieszaniny monomerów. [przypisy: tuliszków księgarnia , pekaes błonie , równanie eulera ]

Powiązane tematy z artykułem: pekaes błonie równanie eulera tuliszków księgarnia