Posted by on 8 września 2019

Straty spowodowane tarciem kabli w kanałach. Tarcie kabli występujące w trakcie prowadzenia sprężania spowodowane jest zamierzonymi lub niezamierzonymi krzywiznami trasy cięgien. Wartość tarcia uzależniona jest od wartości siły montażowej. Wartość i rozkład strat spowodowanych tarciem zależy przede wszystkim od charakteru trasy kabla. Rozpatrując w tym aspekcie różne możliwe trasy kabla, rozróżnić należy: a) kable i ich odcinki o trasie prostoliniowej, – kable lub ich odcinki o trasie krzywoliniowej, – załamania miejscowe trasy kabli. , W praktyce występować mogą trasy o przebiegu jednorodnym według a) lub oraz trasy złożone z dowolnej kombinacji wszystkich trzech elementów. W podanych wariantach tras kabli wystąpić mogą trzy rodzaje strat siły naciągowej, spowodowanych tarciem: – straty na załamaniach trasy kabli, zależne od kąta załamania – oraz współczynnika tarcia (w sensie fizycznym) f y; – straty na trasach (lub odcinkach krzywoliniowy ch, zależnie od kąta łuku oraz od jednostkowego współczynnika tarcia (strata siły na jednostkę kąta), – straty w linii kabli, zależne od ich długości oraz współczynnika tarcia w linii Ą (strata siły na jednostkę długości kabla). Jak wykazały liczne badania, wartości współczynników tarcia są zmienne w zależności od indywidualnych warunków i staranności wykonania w tak szerokich granicach, że niemożliwe staje się korzystanie z jakichkolwiek danych z literatury lub wyników badań, przeprowadzonych nawet w identycznych warunkach. [patrz też: zum kwidzyn, castorama kraków pilotów, farida skawina ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama kraków pilotów farida skawina zum kwidzyn