Posted by on 8 września 2019

Straty spowodowane sprężystym odkształceniem konstrukcji. Sprężyste krócenie konstrukcji wywołane naciągnięciem określonego kabla nie powoduje powstania w nim żadnej straty siły sprężającej. Natomiast strata taka powstaje we wszystkich kablach uprzednio zaciągniętych i zakotwionych. W ten sposób największa strata wystąpi w kablu naciągniętym w pierwszej kolejności, a kabel ostatni nie dozna żadnej straty. Wartość straty w każdym kablu można obliczyć na podstawie parametrów geometryczno-fizycznych przekroju konstrukcji. Obliczenia przeprowadza się odmiennie dla przekrojów osiowo i mimośrodowo sprężonych. Oznaczamy przez Ni pierwotną siłę w pojedynczym kablu przez t12 N1,Ll3N1,N1mN1 straty w pierwszym (zakotwionym już) kablu, wskutek naciągu kolejno 2,3 m kabla. Zakładamy dalej, że istnieje w elemencie m kabli tej samej mocy, wobec czego łączny przekrój kabli F v = m F vr procent zbrojenia l = m tLi gdzie wskaźnik 1 odnosi się do jednego k abla. Współczynniki sprężystości betonu i kabli oznaczono symbolami Eb oraz Ev a E = ,n. [przypisy: motorwings, motorland rzeszów, juvid travel ]

Powiązane tematy z artykułem: juvid travel motorland rzeszów motorwings