Posted by on 17 września 2018

Spośród różnych metod cechowania urządzeń naciągowych za najbardziej wygodne i dokładne uznać należy cechowanie przy użyciu siłomierzy hydraulicznych. Cechowanie to polega na zamontowaniu przelotowego siłomierza na kablu pomiędzy zakotwieniem z czynną prasą naciągową i czołem sprężanej konstrukcji oraz na prowadzeniu normalnego naciągu z jednoczesnym odczytywaniem ciśnienia oleju w siłomierzu oraz ciśnienia na manometrze zespołu naciągowego. Korzystając z zależności między ciśnieniem oleju w siłomierzu i siłą ściskającą (uzyskanej w wyniku legalizacji siłomierza), sporządzić można tabelę lub wykres zależności między ciśnieniem oleju mierzonym na manometrze prasy p i rzeczywistą siłą montażową Nwo. Proponowana metoda cechowania urządzeń naciągowych zalecana jest z następujących powodów: – siłomierz jest urządzeniem zezwalającym na przeniesienie badań z laboratorium legalizacyjnego na budowę. Identyczny sposób obciążania siłomierza, w trakcie jego legalizacji, jak i w czasie cech o warunkach urządzeń naciągowych, zezwala na uniknięcie błędów związanych z wpływem czynników ubocznych badań; – metoda ta umożliwia cechowanie w rzeczywistych warunkach budowy, a więc z uwzględnieniem wszelkich czynników mających wpływ na sprawność zespołu; – siłomierz jest urządzeniem prostym, stosunkowo lekkim i tanim, a jednocześnie niewymagającym przy cechowaniu wysoko wykwalifikowanej obsługi, co stwarza możliwość wyposażenia w siłomierze każdej samodzielnej brygady sprężającej. [przypisy: projekt wiaty, euro płyta nowy tomyśl, koszt budowy domu pod klucz ]

Powiązane tematy z artykułem: euro płyta nowy tomyśl koszt budowy domu pod klucz projekt wiaty

Posted by on 17 września 2018

Spośród różnych metod cechowania urządzeń naciągowych za najbardziej wygodne i dokładne uznać należy cechowanie przy użyciu siłomierzy hydraulicznych. Cechowanie to polega na zamontowaniu przelotowego siłomierza na kablu pomiędzy zakotwieniem z czynną prasą naciągową i czołem sprężanej konstrukcji oraz na prowadzeniu normalnego naciągu z jednoczesnym odczytywaniem ciśnienia oleju w siłomierzu oraz ciśnienia na manometrze zespołu naciągowego. Korzystając z zależności między ciśnieniem oleju w siłomierzu i siłą ściskającą (uzyskanej w wyniku legalizacji siłomierza), sporządzić można tabelę lub wykres zależności między ciśnieniem oleju mierzonym na manometrze prasy p i rzeczywistą siłą montażową Nwo. Proponowana metoda cechowania urządzeń naciągowych zalecana jest z następujących powodów: – siłomierz jest urządzeniem zezwalającym na przeniesienie badań z laboratorium legalizacyjnego na budowę. Identyczny sposób obciążania siłomierza, w trakcie jego legalizacji, jak i w czasie cech o warunkach urządzeń naciągowych, zezwala na uniknięcie błędów związanych z wpływem czynników ubocznych badań; – metoda ta umożliwia cechowanie w rzeczywistych warunkach budowy, a więc z uwzględnieniem wszelkich czynników mających wpływ na sprawność zespołu; – siłomierz jest urządzeniem prostym, stosunkowo lekkim i tanim, a jednocześnie niewymagającym przy cechowaniu wysoko wykwalifikowanej obsługi, co stwarza możliwość wyposażenia w siłomierze każdej samodzielnej brygady sprężającej. [przypisy: projekt wiaty, euro płyta nowy tomyśl, koszt budowy domu pod klucz ]

Powiązane tematy z artykułem: euro płyta nowy tomyśl koszt budowy domu pod klucz projekt wiaty