Posted by on 17 stycznia 2019


Siła montażowa oraz na jej podstawie ustalone robocze ciśnienie montażowe w prasach naciągowych, stanowią pierwszy, główny parametr naciągu kabli. Ponieważ na początku pomiaru ciśnienia oleju wnioskować można i to tylko pośrednio o naprężeniach panujących wyłącznie na początku kabla, istnieje obowiązek określania drugiego, pomocniczego parametru naciągu, który mógłby pozwolić na ocenę wartości naprężeń również w innych pośrednich przekrojach kabla, a który jednocześnie pozwala na kontrolę osiągnięcia właściwej siły montażowej przy zmierzonym ciśnieniu. Tym drugim parametrem naciągu jest przewidywane wydłużenie całkowite kabla. Kontrolowanie naciągu kabli za pomocą tych dwu parametrów powinno umożliwiać osiągnięcie przewidywanej wartości naprężeń w przekrojach obliczeniowych kabla, z wymaganą dokładnością 5%. [patrz też: wzor eulera, blogi o ogrodach, instalacja odgromowa cena ]

Powiązane tematy z artykułem: blogi o ogrodach instalacja odgromowa cena wzor eulera

Posted by on 17 stycznia 2019


Siła montażowa oraz na jej podstawie ustalone robocze ciśnienie montażowe w prasach naciągowych, stanowią pierwszy, główny parametr naciągu kabli. Ponieważ na początku pomiaru ciśnienia oleju wnioskować można i to tylko pośrednio o naprężeniach panujących wyłącznie na początku kabla, istnieje obowiązek określania drugiego, pomocniczego parametru naciągu, który mógłby pozwolić na ocenę wartości naprężeń również w innych pośrednich przekrojach kabla, a który jednocześnie pozwala na kontrolę osiągnięcia właściwej siły montażowej przy zmierzonym ciśnieniu. Tym drugim parametrem naciągu jest przewidywane wydłużenie całkowite kabla. Kontrolowanie naciągu kabli za pomocą tych dwu parametrów powinno umożliwiać osiągnięcie przewidywanej wartości naprężeń w przekrojach obliczeniowych kabla, z wymaganą dokładnością 5%. [patrz też: wzor eulera, blogi o ogrodach, instalacja odgromowa cena ]

Powiązane tematy z artykułem: blogi o ogrodach instalacja odgromowa cena wzor eulera