Posted by on 10 marca 2018

Rozkład sił wzdłuż kabli wyznacza w sposób dokładny wzór Eulera. Wartości współczynników tarcia dla kabli wielożyłowych prowadzonych w kanałach utworzonych wprost w betonie przez wyciąganie prętów, rur lub węży gumowych; zawierają się IW granicach fv= 0,2 + 0,55. W przypadku osłon blaszanych o różnej . grubości, wartości tego współczynnika zawarte są w granicach fv = 0,19 ł 0,40, jeszcze większy jest zakres wartości współczynników Av mieszczących się w granicach 0,02 : 2,0%. Wobec tak dużego przedziału występujących wartości współczynników tarcia, jedyną podstawą do oceny strat są wyniki indywidualnych badań dla każdego typu kabli na określonej budowie. Dysponując zmierzonymi siłami na obydwu końcach kabla Nwo i Nk obliczyć można wartość gv lub VV z przekształcenia wzoru dla rozkładu dokładnego wzdłuż kabla: Straty spowodowane jednoczesnym tarciem w linii i na krzywiznach trasy kabla. [więcej w: wbijanie pali, elewacje z kamienia, kamień na taras ]

Powiązane tematy z artykułem: elewacje z kamienia kamień na taras wbijanie pali

Posted by on 10 marca 2018

Rozkład sił wzdłuż kabli wyznacza w sposób dokładny wzór Eulera. Wartości współczynników tarcia dla kabli wielożyłowych prowadzonych w kanałach utworzonych wprost w betonie przez wyciąganie prętów, rur lub węży gumowych; zawierają się IW granicach fv= 0,2 + 0,55. W przypadku osłon blaszanych o różnej . grubości, wartości tego współczynnika zawarte są w granicach fv = 0,19 ł 0,40, jeszcze większy jest zakres wartości współczynników Av mieszczących się w granicach 0,02 : 2,0%. Wobec tak dużego przedziału występujących wartości współczynników tarcia, jedyną podstawą do oceny strat są wyniki indywidualnych badań dla każdego typu kabli na określonej budowie. Dysponując zmierzonymi siłami na obydwu końcach kabla Nwo i Nk obliczyć można wartość gv lub VV z przekształcenia wzoru dla rozkładu dokładnego wzdłuż kabla: Straty spowodowane jednoczesnym tarciem w linii i na krzywiznach trasy kabla. [więcej w: wbijanie pali, elewacje z kamienia, kamień na taras ]

Powiązane tematy z artykułem: elewacje z kamienia kamień na taras wbijanie pali