Posted by on 20 stycznia 2019


Przy zmianie któregokolwiek z czynników współczynnik zmienia się i to w szerokich nieraz granicach. Jedynym miarodajnym sposobem właściwego uwzględnienia tych strat jest przeprowadzenie eksploatacyjnego badania kontrolnego zespołów naciągowych, zwanego również popularnie cechowaniem pras. Cechowanie takie należałoby przeprowadzić w rzeczywistych warunkach budowy, po każdej zmianie jakichkolwiek elementów mechanicznych, geometrycznych lub fizycznych, a zwłaszcza w następujących przypadkach: – po każdym remoncie zespołu naciągowego, – po wymianie jakiegokolwiek elementu lub podzespołu urządzeń naciągowych (np. agregat zasilający, przewody, rozdzielacz, prasa, po stwierdzonym uszkodzeniu lub przeciążeniu manometru, – po zmianie typu kabla w zakresie średnicy i liczby drutów, stanu ich powierzchni i długości (inny wysuw prasy), – po zmianie typu zakotwień, – przy zmianie położenia prasy lub ukośne zamiast poziomego, – w przypadku zmiany gatunku olej u w zespole naciągowym, – przy obniżeniu temperatury zewnętrznej poniżej +SoC, w przypadku nieużytkowania zespołu przez czas dłuższy niż trzy miesiące, – nie rzadziej niż raz na rok. [więcej w: beton b10 cena, bricomarche zielona góra, brico piasek do piaskownicy ]

Powiązane tematy z artykułem: beton b10 cena brico piasek do piaskownicy bricomarche zielona góra

Posted by on 20 stycznia 2019


Przy zmianie któregokolwiek z czynników współczynnik zmienia się i to w szerokich nieraz granicach. Jedynym miarodajnym sposobem właściwego uwzględnienia tych strat jest przeprowadzenie eksploatacyjnego badania kontrolnego zespołów naciągowych, zwanego również popularnie cechowaniem pras. Cechowanie takie należałoby przeprowadzić w rzeczywistych warunkach budowy, po każdej zmianie jakichkolwiek elementów mechanicznych, geometrycznych lub fizycznych, a zwłaszcza w następujących przypadkach: – po każdym remoncie zespołu naciągowego, – po wymianie jakiegokolwiek elementu lub podzespołu urządzeń naciągowych (np. agregat zasilający, przewody, rozdzielacz, prasa, po stwierdzonym uszkodzeniu lub przeciążeniu manometru, – po zmianie typu kabla w zakresie średnicy i liczby drutów, stanu ich powierzchni i długości (inny wysuw prasy), – po zmianie typu zakotwień, – przy zmianie położenia prasy lub ukośne zamiast poziomego, – w przypadku zmiany gatunku olej u w zespole naciągowym, – przy obniżeniu temperatury zewnętrznej poniżej +SoC, w przypadku nieużytkowania zespołu przez czas dłuższy niż trzy miesiące, – nie rzadziej niż raz na rok. [więcej w: beton b10 cena, bricomarche zielona góra, brico piasek do piaskownicy ]

Powiązane tematy z artykułem: beton b10 cena brico piasek do piaskownicy bricomarche zielona góra