Posted by on 23 stycznia 2019

Gdy kierunek prędkości względnej na wlocie staje się styczny do pierwszego elementu łopatki, mówimy, że zasilanie wirnika odbywa się bez uderzenia. Wówczas kąt nachylenia wektora prędkości względnej na wlocie względem wektora prędkości unoszenia o zwrocie przeciwnym – jest taki sam, jak kąt nachylenia pierwszego elementu łopatki względem stycznej do obwodu koła o promieniu .
Jeżeli przepływ przez kanał wirnika odbywa się bez strat, wówczas wektor prędkości względnej na wylocie jest styczny do ostatniego elementu łopatki i tworzy z ujemnym kierunkiem wektora kąt . Tor bezwzględny cząstki cieczy wpływającej w punkcie do wnętrza wirnika przedstawia linia. c. Podstawowe równanie pomp rotodynamicznych Wirnik pompy rotodynamicznej, napędzanej silnikiem, powoduje przy obrocie zwiększenie krętu (momentu ilości ruchu) przepływającej przezeń cieczy za pośrednictwem odpowiednio ukształtowanych łopatek. [przypisy: wzorcowanie mierników, zum kwidzyn, wzor eulera ]

Powiązane tematy z artykułem: wzor eulera wzorcowanie mierników zum kwidzyn

Posted by on 23 stycznia 2019

Gdy kierunek prędkości względnej na wlocie staje się styczny do pierwszego elementu łopatki, mówimy, że zasilanie wirnika odbywa się bez uderzenia. Wówczas kąt nachylenia wektora prędkości względnej na wlocie względem wektora prędkości unoszenia o zwrocie przeciwnym – jest taki sam, jak kąt nachylenia pierwszego elementu łopatki względem stycznej do obwodu koła o promieniu .
Jeżeli przepływ przez kanał wirnika odbywa się bez strat, wówczas wektor prędkości względnej na wylocie jest styczny do ostatniego elementu łopatki i tworzy z ujemnym kierunkiem wektora kąt . Tor bezwzględny cząstki cieczy wpływającej w punkcie do wnętrza wirnika przedstawia linia. c. Podstawowe równanie pomp rotodynamicznych Wirnik pompy rotodynamicznej, napędzanej silnikiem, powoduje przy obrocie zwiększenie krętu (momentu ilości ruchu) przepływającej przezeń cieczy za pośrednictwem odpowiednio ukształtowanych łopatek. [przypisy: wzorcowanie mierników, zum kwidzyn, wzor eulera ]

Powiązane tematy z artykułem: wzor eulera wzorcowanie mierników zum kwidzyn