Posted by on 18 września 2019

Nieprzereagowany butadien i styren odpędza się i zawraca do procesu. W celu otrzymania jednolitego materiału emulsję przepornpowuje się do dużego zbiornika, gdzie miesza się ją z innymi frakcjami. Koagulację prowadzi się przez dodanie soli oraz kwasu. Skoagulowane cząstki kauczuku odfibrowuje się, przemywa, suszy, a następnie prasuje w bloki. Procent konwersji stosowany w przemyśle wynosi 72. Uważa się go za dość wysoki. Własności GR-S. Buna S jest polimerem butadienu o zawartości 250/0 styrenu. Ciężar właściwy Buny S wynosi 0,92. W dotknięciu jest on bardziej sprężysty niż kauczuk naturalny. GR-S składa się z 75 części butadienu oraz z 25 części styrenu. Istnieje opinia, że produkty GR-S posiadają w porównaniu z kauczukiem naturalnym znacznie większą odporność na działanie ciepła oraz na ścieranie. Mieszanki GR-S stosuje się do produkcji opon, artykułów technicznych oraz kabli. Otrzymane produkty posiadają dużą wytrzymałość na rozciąganie, doskonałą odporność na zmęczenie oraz bardzo dobrą wytrzymałość na zginanie i wytrzymują one działanie światła słonecznego i nie ulegają tak szybko starzeniu lak kauczuk naturalny. [patrz też: juvid travel , wylewki betonowe cennik , labijak auto lama ]

Powiązane tematy z artykułem: juvid travel labijak auto lama wylewki betonowe cennik