Posted by on 18 września 2019

Możliwości produkcyjne butadienu wynoszą 72 000 ton rocznie. Alkohol dostarcza się w cysternach drogą kolejową oraz drogą wodną (barkami). Przechodzi on przez szereg konwertorów, przy czym alkohol oraz produkty uboczne oddziela się za pomocą zespołu wież destylacyjnych oraz skruberów i zawraca do reakcji. Otrzymany butadien poddaje się oczyszczaniu na drodze destylacji oraz przez wymywanie aż do osiągnięcia produktu o, czystości 98,5°/0. Etylobenzen produkuje się przepuszczając mieszaninę benzenu oraz etylenu nad katalizatorem; otrzymany etylobenzen oddziela się od nieprzereagowanego benzenu w kolumnach frakcjonujących, po czym przechodzi on do przejściowych zbiorników; ze zbiorników tych przesyła. się go do drugiego zespołu reaktorów, w których otrzymuje się styren. Styren oczyszcza się przez destylację. Zarówno butadien, jak i styren przesyłane są przewodami bezpośrednio do fabryki produkującej kopolimer. Fabryka kopolimeru składa się z trzech identycznych agregatów ,kaidy o możliwości produkcyjnej 30500 ton rocznie. Butadien oraz styren, UŻyt9 w stosunku 3 : 1, miesza się w reaktorach wyłożonych szkłem z siedmioma częściami w cnego roztworu mydła. [hasła pokrewne: castorama kraków pilotów , castorama stargard szczeciński , multitelekom ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama kraków pilotów castorama stargard szczeciński multitelekom