Posted by on 19 września 2019

Kauczuk GR-S produkuje się wyłącznie metodą ciągłą. Butadien, styren, roztwór mydła zawierający nadsiarczan amonowy oraz merkaptan dodecylowy wprowadzane są oddzielnie za pomocą pomp do wspólnego przewodu. Wydajność tych pomp można łatwo regulować i dostosowywać do wyników analiz kontrolnych otrzymanego GR-S. Mieszanina cieczy przechodzi do pierwszego z 24 autoklawów zaopatrzonych w płaszcze parowe, każdy o pojemności 178,5 hektolitrów, ustawionych bateriami pod dachem na otwartym powietrzu. Reakcję prowadzi się w atmosferze gazu obojętnego, przeważnie azotu. Każdy autoklaw zaopatrzony jest w typowe urządzenie do mieszania; emulsja przechodzi kolejno w sposób ciągły przez wszystkie 24 reaktory, co trwa około 14 godzin. Po opuszczeniu ostatniego reaktora emulsja przechodzi przez dziesięć małych pionowo ustawionych reaktorów (bez mieszadeł), z których każdy ma pojemność 18 hektolitrów. Emulsja wchodzi od dna tych reaktorów, a uchodzi górą; do każdego z reaktorów można dodawać hydrochinon stosowany jako inhibitor, co umożliwia łatwą kontrolę stopnia konwersji oraz plastyczności otrzymywanego GR-8. Po opuszczeniu ostatniego reaktora emulsja przechodzi do dużego zamkniętego zbiornika cylindrycznego, gdzie usuwa się nieprzereagowany butadien. Emulsja przechodzi następnie do jednej z dwóch dużych stalowych kolumn zaopatrzonych w perforowane półki, gdzie emulsję ogrzewa się; kolumny te trzymane są pod próżnią 660 mm Hg. Z biegiem czasu GR-S zapycha otwory w półkach, tak że kolumnę trzeba zatrzymać w celu oczyszczenia jej, a równocześnie uruchamia się drugą kolumnę; czas pracy kolumny waha się w granicach od 400 do 4000 godzin. [podobne: tuliszków księgarnia , pekaes błonie , równanie eulera ]

Powiązane tematy z artykułem: pekaes błonie równanie eulera tuliszków księgarnia