Posted by on 19 września 2019

Obecnie otrzymuje się szereg modyfikowanych kauczuków GR-S w ilości jednej trzeciej ogólnej produkcji. Te typy kauczuku omówione są w następnym rozdziale. Wyglądem zewnętrznym GR-S przypomina ciemnobrunatny kauczuk smoked sheet, przy czym posiada charakterystyczny zapach styrenu. Kauczuk GR-S jest produkowany na szeroką skalę w sposób następujący. Butadien doprowadzany jest przewodami z odległej o 250 m rafinerii. W celu zapobieżenia samorzutnej polimeryzacji do butadienu dodaje się jako inhibitora trzeciorzędowej butylopirokatechiny w ilości od 50 do 200/części na milion części butadienu. Ciekły butadien przechowuje się w poziomych zbiornikach na otwartym powietrzu. Przed użyciem butadienu inhibitor usuwa się przez zmywanie rozcieńczonym roztworem sody kaustycznej; butadien po dokładnym zmieszaniu z roztworem sody kaustycznej pozostawia się na pewien czas w =: o pojemności kilkuset litrów w celu oddzielenia użytego roztworu od butadienu. Styren doprowadza się z przyległych zakładów. Jako inhibitora dodaje się do niego trzeciorzędowej butylopirokatechiny w ilości od 10 do 15 części na milion części styrenu; przed użyciem inhibitor musi być usunięty. [przypisy: farida skawina , castorama kędzierzyn koźle , motorland rzeszów ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama kędzierzyn koźle farida skawina motorland rzeszów