Posted by on 7 września 2019

Jeżeli kabel ulega załamaniu o kąt, to wówczas na elemencie oporowym powstanie siła tarcia Tl, powodująca zmniejszenie siły w kablu poza zagięciem do wartości Ni = N – Tl. W przypadku trasy kabli o linii łamanej i stałym kącie odgięcia cięgien, znajomość wartości straty i wytarcia do wyznaczenia rozkładu naprężeń w kablach oraz zaprogramowania technologii sprężania. Wykorzystując wyznaczoną wartość X obliczyć można współczynnik tarcia fv. W tym celu przekształcić należy wzór określający siłę naciągową w kablu z uwzględnieniem strat na jednym załamaniu. W przypadku trasy kabli o linii łamanej i zmiennym kącie odgięcia cięgien, wartość siły naciągowej na końcu kabla charakteryzuje wzór którego forma przy większej liczbie punktów odgięcia kabla – nie pozwala na wyznaczenie za pomocą aparatu matematycznego wartości współczynnika fv. Straty spowodowane tarciem w linii kabla lub na trasie krzywoliniowej występowanie w sposób samodzielny jednego z obydwu rodzajów strat spowodowanych tarciem może mieć miejsce w kablach prostoliniowych lub w kablach krzywoliniowych powierzchniowych wpasujących np. konstrukcje powłokowe (zbiorniki), wolnych od strat w linii kabla. [podobne: motorwings, tani opał zgorzelec, zum kwidzyn ]

Powiązane tematy z artykułem: motorwings tani opał zgorzelec zum kwidzyn