Posted by on 12 listopada 2018

Dawkę chloru odczytuje się na skali chloromierza. Z chloromierza przez przewód chlor dostaje się do wtryskiwacza, gdzie zostaje zmieszany z wodą. Wobec nie dużych wydajności wodociągów kolejowych, rzadko przekraczających 200 mś/h, urządzenia do odkażania wody wchodzą w skład urządzeń do oczyszczania wody, które można rozmieścić np. w wieży ciśnień. Urządzenia do oczyszczania wody składają się z osadnika (klarownika) żelbetowego, dwóch stalowych filtrów typu otwartego, pompowni II stopnia podnoszenia z dwoma elektrycznymi zespołami pompowymi i jednego parowego zespołu pompowego, dwóch kotłów parowych stojących, z których jeden zapasowy wykorzystywany jest do celów ogrzewczych, oraz z chlorowni i laboratorium. [więcej w: projekt domu hektor, profile do sufitów podwieszanych, fotowoltaika opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: fotowoltaika opinie profile do sufitów podwieszanych projekt domu hektor

Posted by on 12 listopada 2018

Dawkę chloru odczytuje się na skali chloromierza. Z chloromierza przez przewód chlor dostaje się do wtryskiwacza, gdzie zostaje zmieszany z wodą. Wobec nie dużych wydajności wodociągów kolejowych, rzadko przekraczających 200 mś/h, urządzenia do odkażania wody wchodzą w skład urządzeń do oczyszczania wody, które można rozmieścić np. w wieży ciśnień. Urządzenia do oczyszczania wody składają się z osadnika (klarownika) żelbetowego, dwóch stalowych filtrów typu otwartego, pompowni II stopnia podnoszenia z dwoma elektrycznymi zespołami pompowymi i jednego parowego zespołu pompowego, dwóch kotłów parowych stojących, z których jeden zapasowy wykorzystywany jest do celów ogrzewczych, oraz z chlorowni i laboratorium. [więcej w: projekt domu hektor, profile do sufitów podwieszanych, fotowoltaika opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: fotowoltaika opinie profile do sufitów podwieszanych projekt domu hektor